BÁO CÁO CHI TIẾT
- Báo cáo thời gian thực: cập nhật liên tục, tự động.

- Báo cáo đầy đủ & chi tiết:

 -- Trạng thái cuộc gọi 

 -- Thời điểm nhận cuộc gọi 

 -- Thời lượng gọi

 -- Thông tin khách hàng

 -- Phím khách hàng đã bấm Người dùng có thể xem lịch sử chi tiết cuộc gọi của từng số điện thoại. 

- Đánh giá hiệu quả chiến dịch: Tối ưu hoá chiến dịch

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Hotline: 0919 39 0409 - Trí Phạm

Facebook: www.facebook.com/TriStingTools

Youtube: www.youtube.com/ToolsAutoSocial 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét